Menu
MŠ Pyšely
Mateřská školaPyšely
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

​​reditelka@mspysely.cz

 

Motto školky:
„Svět je velká skládačka, složená z mnoha dílů, všichni, i Ty, jsi jeho součástí“

Nové děti

Adaptace

Počáteční dny budou pro Vás spíše informační a seznamovací. Vaše dítka budou ve školce s Vámi nebo jen chvíli. Pro nové děti (ale i pro Vás) začne období adaptace na mateřskou školu, na kolektiv, aj. Je dobré, počítat s tím, že období adaptace může trvat i celý měsíc září. Proto po určitou dobu budou ve žluté třídě od rána do oběda přítomné obě učitelky a budou se s Vámi postupně domlouvat o docházce Vašich dětí (zda je možné ji postupně prodlužovat).

Pokud budeme všichni spolupracovat, je předpoklad, že děti i dospělí zvládneme adaptaci co nejlépe… Děti své dosavadní zkušenosti doposud čerpaly v kruhu rodiny. Nikdy předtím nebyly odkázány samy na sebe, nemusely se vyrovnávat s tolika požadavky a překonávat nejrůznější obtíže. Vstup do školky je prvním krokem do společnosti. Ten s sebou přináší několik změn : jiný režim dne, přítomnost mnoha dalších dětí, akceptování cizí osoby, aj.

Oproti dosavadním zkušenostem je ve školce každá hračka a každé místo „všech“. Neexistují žádná zvláštní práva. Každý může všechno a každý má nárok na všechno stejnou měrou – i na pozornost učitelky. Častokrát mají děti ve školce poprvé zkušenosti s tím, že jejich přání nejsou hned splněna nebo dokonce nejsou splněna vůbec. Pro děti je těžké pochopit, proč jsou ponechány samy sobě v této nepříjemné situaci.

Milí rodiče a milé děti, věříme, že všichni společně překonáme potíže se začleňováním. Přejeme Vašim dětem krásné chvíle, prožité v naší školce.

Ilona Kryzánková

Informace pro rodiče nových dětí:

Pro vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:

 • Maminka a tatínek nejsou po určitou část dne bezprostředně k dispozici
 • Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí
 • Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí
 • Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např.že hračka nepatří jenom jemu, nýbrž všem
 • Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu režimu
 • V každém případě platí : pohovořte s učitelkou.Každá informace, kterou jí poskytnete o svém dítěti, je pro ni vítaná a pomůže jí zvolit správný přístup k Vašemu dítěti.

S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace?

 • Nejprve se Vaše dítě bude snažit ve školce zorientovat, bude pozorovat, vyčkávat,…
 • Doma může být unavené a bude vyprávět málo nebo nic.
 • Později si bude snažit najít místo ve skupině
 • Může se stát, že dojde ke konfliktům s jinými dětmi • Může se stát, že dítě jde ráno do školky s nechutí nebo tam nechce jít vůbec
 • Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální
 • Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas