Menu
MŠ Pyšely
Mateřská školaPyšely
Mapa webu
rozšířené vyhledávání

​​reditelka@mspysely.cz

 

Motto školky:
„Svět je velká skládačka, složená z mnoha dílů, všichni, i Ty, jsi jeho součástí“

Bezpečnost dětí

 • Za bezpečnost dětí v prostorách školy a zahrady odpovídají rodiče před prokazatelným předáním dítěte paní učitelce a po prokazatelném převzetí dítěte od paní učitelky.
 • Dále rodiče odpovídají za bezpečnost vlastních dětí při adaptačním režimu, při společných akcích v provozní době školy ( např. vánoční besídka+ následné posezení v MŠ) a při akcích po skončení provozu školy ( např. Pohádkový les, apod.)
 • Jinak po celou dobu pobytu dítěte v MŠ odpovídají paní učitelky (tzn . od doby převzetí od rodičů po dobu předání dítěte rodičům nebo jimi pověřené osobě)
 • Stručné informace o dětech předávají rodiče učitelce (nebo naopak) ráno – do 8.15 a nebo v odpoledních hodinách při předávání dítěte rodičům.
 • Delší rozhovor s učitelkou nebo ředitelkou školy je nutno domluvit na dobu, kdy nepracují s dětmi.

Prosíme rodiče o odpovědný přístup a včasné nahlášení ZMĚN, týkajících se :

 • Telefonních čísel!
 • Zdravotní pojišťovny
 • Dále žádáme rodiče, aby v zájmu zdraví dětí , nahlásili každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v rodině.
 • V zájmu ochrany zdraví předávejte děti zdravé- bez projevů onemocnění- společně tak předejdeme vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi
 • Žádáme rodiče o prokazatelné předání dítěte učitelce
 • Podávání léků v MŠ je zakázáno.
 • S ohledem na zdraví ostatních dětí má učitelka PRÁVO VYLOUČIT Z KOLEKTIVU DÍTĚ s RÝMOU, KAŠLEM, ZÁNĚTEM SPOJIVEK,ALE I DĚTI, U KTERÝCH SE VYSKYTNOU VŠI ( v takovém případě může být dítě přijato do školky pouze s potvrzením od lékaře o možnosti opětovného zařazení do kolektivu dětí )
 • Zákonní zástupci jsou povinni sledovat zdraví svých dětí a vyloučit je ze vzdělávání v MŠ v případě onemocnění.
 • Pracovní zaneprázdněnost zákon.zástupců nemůže být důvodem k nevyzvednutí dítěte ze školky.
 • Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu §35 odst.1 písm.b) školského zákona.