Menu
MŠ Pyšely
Mateřská školaPyšely
rozšířené vyhledávání

​​reditelka@mspysely.cz

 

Motto školky:
„Svět je velká skládačka, složená z mnoha dílů, všichni, i Ty, jsi jeho součástí“

Bezpečnost dětí

 • Za bezpečnost dětí v prostorách školy a zahrady odpovídají rodiče před prokazatelným předáním dítěte paní učitelce a po prokazatelném převzetí dítěte od paní učitelky.
 • Dále rodiče odpovídají za bezpečnost vlastních dětí při adaptačním režimu, při společných akcích v provozní době školy ( např. vánoční besídka+ následné posezení v MŠ) a při akcích po skončení provozu školy ( např. Pohádkový les, apod.)
 • Jinak po celou dobu pobytu dítěte v MŠ odpovídají paní učitelky (tzn . od doby převzetí od rodičů po dobu předání dítěte rodičům nebo jimi pověřené osobě)
 • Stručné informace o dětech předávají rodiče učitelce (nebo naopak) ráno – do 8.15 a nebo v odpoledních hodinách při předávání dítěte rodičům.
 • Delší rozhovor s učitelkou nebo ředitelkou školy je nutno domluvit na dobu, kdy nepracují s dětmi.

Prosíme rodiče o odpovědný přístup a včasné nahlášení ZMĚN, týkajících se :

 • Telefonních čísel!
 • Zdravotní pojišťovny
 • Dále žádáme rodiče, aby v zájmu zdraví dětí , nahlásili každou změnu zdravotního stavu dítěte, popřípadě výskyt infekční choroby v rodině.
 • V zájmu ochrany zdraví předávejte děti zdravé- bez projevů onemocnění- společně tak předejdeme vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi
 • Žádáme rodiče o prokazatelné předání dítěte učitelce
 • Podávání léků v MŠ je zakázáno.
 • S ohledem na zdraví ostatních dětí má učitelka PRÁVO VYLOUČIT Z KOLEKTIVU DÍTĚ s RÝMOU, KAŠLEM, ZÁNĚTEM SPOJIVEK,ALE I DĚTI, U KTERÝCH SE VYSKYTNOU VŠI ( v takovém případě může být dítě přijato do školky pouze s potvrzením od lékaře o možnosti opětovného zařazení do kolektivu dětí )
 • Zákonní zástupci jsou povinni sledovat zdraví svých dětí a vyloučit je ze vzdělávání v MŠ v případě onemocnění.
 • Pracovní zaneprázdněnost zákon.zástupců nemůže být důvodem k nevyzvednutí dítěte ze školky.
 • Při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu §35 odst.1 písm.b) školského zákona.

O škole

Svátek a výročí

Svátek má Radek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
 • Světový den poezie
 • Mezinárodní den zdravého spánku
 • Mezinárodní den loutkového divadla
 • Světový den Downova syndromu

Zítra má svátek Leona

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březnové slunce má krátké ruce.

Pranostika na akt. den

Byť byl jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.