Menu
MŠ Pyšely
Mateřská školaPyšely
rozšířené vyhledávání

​​reditelka@mspysely.cz

 

Motto školky:
„Svět je velká skládačka, složená z mnoha dílů, všichni, i Ty, jsi jeho součástí“

O nás

                               Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Pyšely

O nás

Mateřská škola Pyšely,je příspěvková organizace, jejíž zřizovatelem je Město Pyšely.

MŠ Pyšely se sídlem Na Prádle 252 -tato budova je zcela nově zrekonstruovaná v roce 2009 pro 71 dětí.Od 3.1.2022 je součástí naší školy i Odloučené pracoviště se sídlem Pražská 326, které bylo vybudováno a dokončeno v roce 2020-2021 pro 80 předškolních dětí.Celková kapacita naší mateřské školy je, v současné době ,nově od 3.1.2022 -151 předškolních dětí a nachází se zde 7 tříd, z toho je 1 třída zřízena pro děti mladší 3 let.Součástí obou předškolních zařízení jsou 2 školní jídelny s kapacitou 151 strávníků.Školu tedy tvoří 2 samostatné budovy umístěné v různých lokalitách.Mateřská škola poskytuje dětem velmi klidné, estetické a bezpečné prostředí.Každá budova má svou vlastní školní zahradu, která poskytuje dětem dostatek možností nejen pro hry, ale i pro ekologickou výchovu, kterou se naše mateřská škola zabývá, neboť jsme součástí přírody.

Vzdělávání dětí

Naše školka pracuje podle výchovného programu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání /RVP PV/.Vzdělávání dětí probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu /ŠVP/   " Svět je velká skládačka, složená z mnoha dílů.Všichni, i Ty, jsme jeho součástí".Naší snahou je záměr realizovat ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne.Třídy nemají speciální zaměření, s výjimkou třídy pro děti mladší 3 let.Zde vzdělávání dětí probíhá formou her, korespondujících s tématem ze ŠVP a je zaměřeno na socializaci dětí ,na upevnění dovedností a návyků.Výchovně vzdělávací složky jsou rozvíjeny při vlastní výchovně vzdělávací práci ve všech třídách.Zaměření / vize/ naší mateřské školy : Čas, prožitý v naší mateřské škole by se měl stát pro děti radostnou a příjemnou zkušeností.Chceme dětem poskytnout kvalitní základ pro budoucí život i vzdělávání.Usilujeme o to, aby děti od nás odcházely připravené na další život tak, jak jen to jde.Snažíme se maximálně využít čas dětí strávený v naší mateřské škole v jejich prospěch a naplnit ho smysluplnými a radostnými činnostmi.Rádi bychom si udrželi standart a kvalitu - tzn. bezpečné, zdravé ,efektivní prostředí pro děti i zaměstnance školy a být respektovanou vzdělávací institucí.

Stravování

Stravování dětí v obou předškolních zařízeních je zajištěno, v každé budově ,vlastní školní jídelnou.Stravování dětí se řídí vyhláškou O školním stravování.

Akce a kultura pro děti

Během celého školního roku probíhá v MŠ celá řada kulturních, výchovných, vzdělávacích a divadelních nabídek pro děti .Školku navštěvují nejrůznější dětská divadélka,vzdělávací programy zaměřené na dopravní výchovu, na prevenci dětských úrazů,mimo jiné i edukativní a projektové dny, setkávání s odborníky z oblasti zdravovědy, enviromentální výchova, atd.S dětmi podnikáme i výlety za kulturou nebo návštěvy zajímavých míst.Tradičními akcemi v MŠ je Mikulášská nadílka, Vánoční dětský den, zimní karneval, vítání jara, Velikonoce, dětský den, slavnostní rozloučení s předškoláky, návštěva ZŠ, návštěvy knihovny.Děti se účastní výtvarných soutěží pořádaných SDH.

Tým mateřské školy

Tvoří v současnosti 15 pedagogů, včetně ředitelky školy, 3 asistentky pedagoga, chůva pro děti mladší 3 let a 10 provozních zaměstnanců.

 

 

 

 

O škole

Svátek a výročí

Svátek má Radek

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
  • Světový den poezie
  • Mezinárodní den zdravého spánku
  • Mezinárodní den loutkového divadla
  • Světový den Downova syndromu

Zítra má svátek Leona

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.

Pranostika na akt. den

Byť byl jarní den jak na zakázku, nechoď ještě na procházku, ať tvé zdraví neztratí svou sázku.