Schůzka pro rodiče

 • Informativní schůzka pro rodiče nových dětí, které nastoupí do MŠ Pyšely od školního roku 2018/2019 bude v úterý 5.6.2018 od 15.30h.
 • Prosíme rodiče, pokud to bude možné, přijďte na tuto schůzku bez dětí.

Seznam přijatých a nepřijatých dětí

 • Seznam přijatých a nepřijatých dětí na rok 2018/19.
 • Rodiče nepřijatých dětí prosíme, aby přišli osobně do mateřské školy dne 28.5.2018 v době od 12.30 – do 16.00 , převzít (proti podpisu) tiskopis „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“. Rozhodnutí nebude zasíláno automaticky poštou. Děkujeme Vám za součinnost.

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR - ochrana osobních údajů naleznete v sekci Kontakt

Program červen

 • Po 4.6. od 9.00 - Divadlo „100 dortíků“ ve školce s pohádkou „Skřítek, který to nevzdal“ (všechny třídy)
 • St 6.6. od 9.15 „Myslivecký den“ v Oboře - s Mysliveckým sdružením pod vedením p. Nádvorníka z Borové Lhoty (všechny třídy)
 • Čt 7.6. od 17.00 (náhradní termín Čt 14.6.) Rozlučka s předškoláčky - „Pohádkový les “
  více informací

Program květen

 • Po 14.5. od 9.00 - Záchranáři ve školce + se záchranářským vozem před školkou (všechny třídy)
 • St 16.5. od 9.00 - Divadlo „V kufru“ ve školce s pohádkou „O zvědavém slůněti“ (všechny třídy)
 • Út 22.5. od 15.00 - Jarní besídka ve žluté třídě
 • St 23.5. od 15.00 - Jarní besídka v oranžové třídě
 • St 23.5. od 15.45. - Jarní besídka v zelené třídě
 • Út 29.5. - Polodenní výlet na Farmu park Soběhrdy (děti ze žluté třídy)
  více informací
 • St 30.5. - Celodenní výlet na Zážitkový park Zeměráj, Kovářov (děti ze zelené a oranžové třídy)
  více informací

Zápis do MŠ

 • Termín: v úterý 2.května 2018 od 10.00 do 16.00 hodin
 • Kde: v ředitelně mateřské školy
 • K zápisu si s sebou přineste :
  Občanský průkaz(k ověření trvalého pobytu),
  Rodný list dítěte,

  Žádost o přijetí,
  další tiskopisy, které uznáte za potřebné(potvrzení o zaměstnání, aj.)
 • Školský zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání. Ve školním roce 2018/2019 se bude týkat dětí narozených 1.9.2012-31.8.2013. Děti, které nějakou mateřskou školu zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení navštěvují, už mají tuto povinnost splněnou a nic se pro ně nemění. Předškoláci, kteří do mateřské školy zatím nechodí, navštěvují dětskou skupinu nebo jiné zařízení, musí projít zápisem do mateřské školy, která je zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení. Pak mohou nastoupit do MŠ k pravidelné denní docházce nebo zvolit tzv. individuální vzdělávání a zůstat ve svém původním zařízení. Povinností obce je stanovit spádové obvody i pro mateřské školy. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ budou mít při zápisu přednost před stejně starými dětmi s trvalým pobytem mimo spádový obvod.
 • Žádost o přijetí do naší MŠ
 • Kriteria pro přijímání dětí 2018/19 do MŠ Pyšely
 • Podrobné informace o zápisu do naší MŠ

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Školní řád

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Prevence onemocnění u dětí

Rozpočet 2017

Zveřejňujeme rozpočet MŠ Pyšely pro rok 2017.

Nový školní rok

 • Ranní scházení dětí probíhá od 6.45 do 8.15 hodin.
 • Z organizačních a bezpečnostních důvodů NE později!
 • MŠ bude uzamčena s výjimkou doby pro vyzvedávání dětí.

Co všechno budou vaše děti ve školce potřebovat?

Adaptační doba pro nové děti, jak u nás ve školce probíhá ..více informací

Co se změnilo:

 • Školné 2017/2018:  510Kč
 • Stravné zůstává stejné.
 • Školní řád
 • Směrnice

Ve školce si čistíme zoubky

 • Přineste dětem do MŠ zubní kartáček a zubní pastu (kelímek má každé dítě k dispozici od MŠ)
 • Každý den po obědě

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Zvonky na třídy

 • U branky MŠ najdete zvonky na jednotlivé třídy(ty, prosím, využijte v případě, že branka MŠ je zavřená)
 • Děti jsou rozděleny do 3 tříd dle věku:
  žlutá třída -nejmladší děti 3 - 4,5 roku
  oranžová třída - děti 4,5 - 7 let
  zelená třída - předškoláci 4,5 - 7 let

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Nahlášení změn

 • Žádáme rodiče o zodpovědný přístup k nahlášní změn týkajících se telefonních čísel, zdravotní pojišťovny, dále žádáme rodiče o prokazatelné předání dítěte učitelce a dále o...

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně