Den otevřených dveří

 • Mateřská škola v Pyšelích si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří. V pondělí 4.2. 2019 od 15.00 do 17.00 hodin. Přijďte se podívat se svými dětmi. Těšíme se na Vás.
 • Ilona Kryzánková

Kontrola MŠ

 • Dne 24.1.2019 proběhla, v naší mateřské škole, kontrola zřizovatele, zaměřená na dodržování Provozního řádu, s výsledkem : Závady v provozu ani v osobní a provozní hygieně nebyly zjištěny. Protokol 1.část a 2.část k nahlédnutí.
 • Ilona Kryzánková 25.1.2019

Program únor

 • St 13.2. od 9.00 – divadlo A šmytec
  s pohádkou Birlibán (všechny třídy)
 • Út 26.2. od 8.45 – 4.ekoprogram
  „ Vzduch – všechno lítá co peří má“ (zelená a oranžová třída)
 • St 27.2. od rána - Dětský karneval ve školce
  (všechny třídy)
 • Plavání – 11. a 25.2. / 18.2.- neplaveme
  (přihlášené děti ze zelené a oranžové třídy)
 • Hravé lyžování - 18.-22.2.
  (přihlášené děti ze zelené a oranžové třídy)

Program leden 2019

 • Čt 10.11. od 8.45 + 10.15 – 3.ekoprogram
  „ Voda - od pramene k moři “ ( zelená a oranžová třída)
 • Čt 24.1. od 8.15 - Depistáž školní zralosti
  (pouze předškoláčci- zelená a oranžová třída)
 • Čt 24.1. od 15.00 - Schůzka s rodiči předškoláčků
  (pouze předškoláčci- zelená a oranžová třída)
 • Čt 31.1. od 9.00 – divadlo Jany Koutové
  s písničkami pánů Svěrák + Uhlíř ( všechny třídy)
 • Plavání – pondělí 7.+14.+21.+28.1.
  (přihlášené děti ze zelené a oranžové třídy)

Plavání

 • Plavání pro nejstarší děti, zpravidla pro předškoláky, bude ve šk.roce 2018/2019 v období od 3.12.2018 do 25.2.2019 v plaveckém stadionu v Benešově. ...více informací
 • Cena kurzu: cca 1200Kč vč.dopravy(dle počtu dětí)
 • Informace od plavecké školy
 • Kurz plavání není pro děti povinný.

Rozpočet MŠ 2019

Informace pro rodiče - nástup do MŠ

 • Nový školní rok začíná v pondělí 3.9.2018. S dětmi můžete přicházet do školky v době od 6.45 do 8.15, poté se školka uzavře. První dny nového školního roku budou pro Vás spíše informační a seznamovací. Vaše dítka budou ve školce s Vámi nebo jen chvíli...více informací.
 • Připravte sebe i své děti na nástup do školky. Co s sebou? Kdy a kam co platit? Připravili jsme pro Vás podrobné informace.
 • Směrnice školné - o příspěvku zákonných zástupců k vybírání úplaty za předškolní vzdělávání.
 • Abychom se všichni cítili dobře, vytvořili jsme "Školková pravidla soužití" - Pravidla soužití, která si ve školce osvojujeme a snažíme se jimi řídit.

Školní řád 2018/2019

Uvolnění dítěte - předškoláka z MŠ

 • Pro děti(předškoláky), pro které platí povinná školní docházka, platí také povinnost pro jejich rodiče, omlouvat je v případě nepřítomnosti v MŠ (zdravotní pobyt, dovolená). Pokud tedy víte, že pojedete např. na dovolenou mimo prázdniny, vyplňte Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání a doručte ji v dostatečném předstihu paní učitelce nebo paní ředitelce do MŠ. Děkujeme.

Vyzvedávání dítěte pověřenou osobou

Vši

 • Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Škola pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.
 • Přečtěte si, prosím: Opatření při výskytu vši dětské a informace o vši dětské.
 • Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoli školy, hygienické služby, nebo lékaře.

Prevence onemocnění u dětí

Ve školce si čistíme zoubky

 • Přineste dětem do MŠ zubní kartáček a zubní pastu (kelímek má každé dítě k dispozici od MŠ)
 • Každý den po obědě

GDPR - ochrana osobních údajů

 • Informace ohledně GDPR - ochrana osobních údajů naleznete v sekci Kontakt

Kontakt na poradny pro děti a rodiče

Jídelníček - nové potraviny

 • Vážení rodiče, dle Nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví, jsme dětem začali postupně zařazovat do jídelníčku potraviny jako např. kuskus, bulgur, tarhoňa, pohanka, jáhly aj. Přečtěte si více v dokumentu: nové potraviny.

Klíšťata

 • Jsme venkovská MŠ nacházející se v Posázaví, jsme obklopeni přírodou. Pobyt dítěte v přírodě je velmi důležitý. Na zahradě MŠ i v okolí školky se vyskytují klíšťata. V návaznosti na četné dotazy rodičů, jsem vypracovala dokument s podrobnými informacemi ohledně klíšťat.

Zvonky na třídy

 • U branky MŠ najdete zvonky na jednotlivé třídy(ty, prosím, využijte v případě, že branka MŠ je zavřená)
 • Děti jsou rozděleny do 3 tříd dle věku:
  žlutá třída -nejmladší děti 3 - 4,5 roku
  oranžová třída - děti 4,5 - 7 let
  zelená třída - předškoláci 4,5 - 7 let

Alergeny v potravinách na JL

 • Milí rodiče, od prosince 2014 mají školy povinnost uvádět, na jídelních lístcích, obsah alergenů v potravinách a pokrmech.
 • Označení přítomnosti alergenu je uvedeno od 15.12.2014 na jídelním lístku MŠ číslem popisující alergen.
 • Více informací naleznete v letáku.
 • Označení alergenů a podrobné vysvětlení.

Vhodné weby

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 • Milí rodiče, předkládáme Vám materiál, který vytvořila skupina z řad odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů z praxe.
 • Materiál „Desatero pro rodiče předškolního věku“ „Desatero pro rodiče předškolního věku“ je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.
 • Je třeba zdůraznit, že vývoj dětí je individuální a nerovnoměrný, tedy ne každé dítě si osvojí všechny jmenované dovednosti a schopnosti. Je však podstatné k nim dítě vést a postupně se k nim přibližovat.

Nahlášení změn

 • Žádáme rodiče o zodpovědný přístup k nahlášní změn týkajících se telefonních čísel, zdravotní pojišťovny, dále žádáme rodiče o prokazatelné předání dítěte učitelce. Děkujeme.

Odhlašování obědů e-mailem

Recepty z naší kuchyně